Marion D¨nhoff Stiftung
HOME
Fundatorka
Fundatorka
Bibliografia
Cytaty z jej dzieł
DIE ZEIT
Zdjęcia życia

Dr. Marion Gräfin Dönhoff

Marion Gräfin Dönhoff urodziła sie 2 grudnia 1909 w Friedrichstein/Prusy Wschodnie, gdzie spędziła dzieciństwo oraz młodość. Po maturze w Poczdamie MGD studiowała ekonomie polityczną we Frankfurcie nad Menem. W roku 1933 wyjechała do Bazylei i ukończyła tam kształcenie akademiczne w roku 1935 z tytułem jako Dr. rer. pol.

Po podróżach po Europie, Afryce oraz Stanach Zjednoczonych przejeła w roku 1938 zarządzanie majątkiem rodziny Dönhoff w Prusach Wschodnich. Pod koniec roku 1945 MGD uciekła konno na zachód. Jazda ta trwała siedem tygodni. W roku 1946 MGD wstąpiła do redakcji tygodnika DIE ZEIT w Hamburgu, gdzie została w roku 1955 kierowniczką działu politycznego jak i zastępcą głównego redaktora. 1-go lipca 1968 roku przejęła główną redakcję tygodnika DIE ZEIT. 31-go grudnia 1972 roku zmieniła dotychczasowe stanowisko na pozycję wydawcy, którą sprawowała do śmierci.

Nagrody m.in.: doktor honoris causa przyznany przez Smith-College, MA (62), przez Columbia University New York (82), przez New School for Social Research, New York (87), przez Georgetown University Washington, przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (91), przez Uniwersytet Birmingham (99) oraz przez Universytet Kaliningrad (99);

Nagroda im. Josepha-E.Drexel (64), Nagroda im. Theodora Heuss (66), Nagroda Pokoju Niemieckiego Księgarstwa (71), Nagroda im. Erasmus (79), Senator Honorowy Uniwersytetu Hamburga (82), Złota Plakieta Związku Zawodowego Policji (82), Medal im. Wolfganga Döring (84), Nagroda Fundacji Louise Weiss (85), Nagroda im. Heinrich Heine (88), Nagroda Kultury Miasta Herdecke (93), Nagroda im. Brücke-Preis Görlitz (93), Profesor honoris causa Uniwersytetu Hamburga (94), Nagroda Wolności im. Roosevelta (94), Medal im. Reinhold Maier (95), Nagroda im. Erich Kästner (96), Nagroda im. Bruno Kreisky (99), Nagroda im. Georg Dehio w Gdańsku (99), Obywatelka honorowa wolnego miasta i miasta hanzy Hamburg (99), Nagroda im. Hermann Sinsheimer (99), Europejska Nagroda im. St.-Ulrichs (00).

MGD była m.in. członkiem Wolnej Akademii Sztuki w Hamburgu, członkiem honorowym Niemieckiego Stowarzyczenia ds. Polityki Zagranicznej, które współzałożyła i które prowadziła do 1981 r. jako wice-prezydent, Honorary Trustee instytutu Aspen, członkiem Centrum PEN Ost und West, przewodniczącą Niemieckiego Instytutu Polski w Darmstadt.

Marion Gräfin Dönhoff zmarła 11-ego marca 2002 r. w zamku Crottorf/Friesenhagen.