Marion D¨nhoff Stiftung
HOME
Fundacja
Fundacja
Zarząd fundacji

Fundacja Marion Dönhoff

Marion Gräfin Dönhoff założyła swoją fundację w roku 1988 przy pomocy honorariów za publikacje i nagrody pieniężne oraz uczyniła tę fundację swoją jedyną spadkobierczynią.

Wyciąg ze statutu:

Preambuła

"W obliczu cierpienia, które przyniosły Niemcom oraz obywatelom państw wschodniej Europy wojna, dyktatura i wygnanie, fundacja Marion Dönhoff chce przyczynić się do trwałego pojednania miedzy Niemcami oraz państwami wschodniej Europy. Działanie fundacji Marion Dönhoff ma wspierać rozwój stosunków między Niemcami oraz obywatelami Europy wschodniej, w szczególności w Polsce i na Węgrzech jak też w państwach byłego Związku Radzieckiego, polepszyć wzajemną wiedzę o sobie nawzajem i przyczynić się w ten sposób do trwałego porozumienia oraz utrzymania pokoju.

Cel fundacji

Fundacja dziala wyłącznie i bezpośrednio w celach społecznych, poprzez wspieranie nauki i badań naukowych, pomoc dla młodzieży, wspieranie projektów i instytucji kultury oraz pomoc w procesie kształcenia.

Cel ten ma być zrealizowany w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów i dotacji badawczych, pomoc materialną i merytoryczną dla instytucji kształcących młodzież, pomoc dla wschodnio-europejskich artystów oraz instytucji kulturalnych.

Przy realizacji wszystkich celów należy uwzglednić myśli wyrażone w preamule."

Zarząd fundacji:

Hermann Graf Hatzfeldt (przewodniczący zarządu), Peter Dietrich (zarządzający członek zarządu), Friedrich Graf Dönhoff, Adam Krzeminski.

Kierownictwo Biura: Irene Brauer