Marion D¨nhoff Stiftung
HOME
Wspieranie - Zasady przyznawania stypendiów
Zasady przyznawania stypendiów
Projekty
Zasady przyznawania stypendiów fundacji Marion Dönhoff.

 1. Stypendium fundacji Marion Dönhoff jest stypendium miesięcznym (Euro 1.500,-) lub dwumiesięcznym (Euro 3.000,-). Dalsze dotacje, jak np. koszty podróży, ubezpieczenia itp. nie są przyznawane.
 2. Wybór stypendystów następuje na podstawie następujących dokumentów, które należy złożyć w zarządzie fundacji:
  • życiorys
  • opis projektu pracy w Niemczech
  • referencje
  • dane dotyczące okresu czasu, na który ma być udzielone stypendium
  • dane dotyczące konta bankowego zaufanej osoby w Niemczech, na które zostanie przekazane stypendium
  • dowód znajomości języka niemieckiego
 3. Wybór stypendystów następuje przy uwzględnieniu ich zdolności oraz przy szczególnym uwzględnieniu celu fundacji, tj. porozumienia między niemcami oraz obywatelami Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw byłego Związku Radzieckiego.
 4. Stypendysta musi przedłożyć raport końcowy, który poinformuje o wyniku jego pracy.
 5. W przypadku niespełnienia ww. warunków, możliwe będzie odwołanie stypendium oraz żądanie zwrotu całości lub części wypłaconej sumy.