Marion D¨nhoff Stiftung
HOME
Nadace
Nadace
Předsednictvo nadace

Nadace Marion Dönhoff

Marion Gräfin Dönhoff založila svou nadaci v roce 1988 ze svých knižních honorářů a z peněz za ceny, které jí byly uděleny, a závětí ji určila jako jediného dědice.

Ze stanov:

Preambule

„Vzhledem k utrpení, které Němcům a občanům východní Evropy přinesly válka, diktatura a vyhnání, chce Nadace Marion Dönhoff přispět k trvalému porozumění mezi Německem a východoevropskými státy. Činnost Nadace Marion Dönhoff má podporovat vývoj přátelských vztahů mezi Němci a občany východní Evropy, obzvláště Polska a Maďarska, a také následnických zemí Sovětského svazu, zlepšovat vzájemné znalosti a přispívat tak k trvalému porozumění a k zabezpečení míru.

Cíl nadace

Nadace sleduje výlučně a bezprostředně obecně prospěšné cíle tím, že podporuje vědu a výzkum, mládež, kulturní iniciativy, instituce a vzdělání.

Cíl se má obzvláště uskutečnit prostřednictvím udělování stipendií a příspěvků na výzkum, poskytováním materiální a ideální pomoci, podporou zařízení pro vzdělávání mládeže, východoevropských umělců a kulturních zařízení, přednáškových akcí.

Při uskutečnování všech cílů je třeba mít na zřeteli myšlenku, která je uvedena v preambuli.”

Předsednictvo nadace:

Hermann Graf Hatzfeldt (předseda představenstva), Peter Dietrich (jednatel představenstva), Friedrich Graf Dönhoff, Adam Krzeminski.

Vedení kanceláře: Irene Brauer