Marion D¨nhoff Stiftung
HOME
Podpora - Směrnice Stipendia
Směrnice Stipendia
Projekty
Směrnice pro vydávání stipendií Nadace Marion Dönhoff.

 1. Stipendium Nadace Marion Dönhoff je na jeden měsíc (1.500,- euro) nebo na dva měsíce (3.000,- euro). Další příspěvky, např. na cestovné, pojištění, atd. se neposkytují.
 2. Výběr stipendistů probíhá na základě následujících podkladů, které je nutno předložit představenstvu nadace:
  • životopis
  • popis pracovního záměru v Německu
  • reference
  • uvedení doby, na kterou by se vyplatilo stipendium
  • účet důvěrníka v Německu, na který by se mělo zaslat stipendium
  • prokázání znalosti německého jazyka.
 3. Výběr stipendistů se řídí podle jejich nadání a se zvláštním ohledem na cíl nadace, tj. porozumění mezi Němci a občany východní a střední Evropy a následnických států Sovětského svazu.
 4. Stipendista musí předložit závěrečnou zprávu, v níž poskytne informace o výsledku své činnosti.
 5. Stipendium může být zrušeno a může se vyžadovat, aby už vyplacené částky byly zcela nebo částečně vráceny, pokud stipendista nedodrží výše uvedené podmínky.